Ứng dụng

health care

Chăm sóc sức khoẻ

Bảo vệ cấp y tế.
Ngăn ngừa nhiễm trùng và tác hại của hóa chất

industry

Công nghiệp

Bảo vệ cấp công nghiệp.
Ngăn ngừa các chất độc hại và các chất gây ô nhiễm khác

food service

Dịch vụ ăn uống

Bảo vệ cấp thực phẩm.
Ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm và giảm sử dụng chất hóa dẻo

home care

Chăm sóc nhà cửa

Bảo vệ hàng ngày và đáp ứng nhiều nhu cầu.
Ngăn ngừa ô nhiễm bụi và các mối đe dọa từ vi khuẩn.

Về chúng tôi

Giá trị

Chúng tôi luôn quan tâm đến các nhu cầu tiềm ẩn về xã hội và môi trường.

Sứ mệnh

Luôn lấy con người làm ưu tiên hàng đầu, không ngừng cung cấp các sản phẩm bảo vệ cá nhân thân thiện với con người (Thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE) và các dịch vụ cho thế giới.

Tầm nhìn

Cống hiến hết mình cho con người và xã hội, tận tâm báo đáp xã hội, quan tâm đến việc bảo vệ địa phương cũng như trái đất - là định hướng để tạo ra sự phát triển bền vững.

Giá trị

Chúng tôi luôn quan tâm đến các nhu cầu tiềm ẩn về xã hội và môi trường.

Sứ mệnh

Luôn lấy con người làm ưu tiên hàng đầu, không ngừng cung cấp các sản phẩm bảo vệ cá nhân thân thiện với con người (Thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE) và các dịch vụ cho thế giới.

Tầm nhìn

Cống hiến hết mình cho con người và xã hội, tận tâm báo đáp xã hội, quan tâm đến việc bảo vệ địa phương cũng như trái đất - là định hướng để tạo ra sự phát triển bền vững.

zalo